ALV mei 2018

Maandag 14 mei 20:00 uur

Via onderstaande linkjes kunt u de verschillende jaarverslagen lezen of downloaden.

Tijdens de jaarvergadering 14 mei tussen 20:00 en 21:30 uur mag er NIET worden vrijgespeeld.
Tennislessen gaan wel gewoon door.

Uitnodiging en Agenda

Notulen jaarvergadering 8 mei 2017

Jaarverslag secretariaat 2017

Jaarverslag horeca 2017

Jaarverslag activiteitencommissie 2017

Jaarverslag jeugdcommissie 2017

Jaarverslag parkcommissie 2017

Jaarverslag vertrouwenspersoon 2017

Jaarverslag Clubvan96 2017

Jaarverslag technische commissie 2017

Jaarverslag G-Tennis 2017

Jaarverslag ledenadministratie 2017

Jaarverslag website 2017