Tvzaansport bardienst


Bardienstrooster

Hier is het rooster 2018 - 2019

BELANGRIJK

Update Bardienst afspraken juli 2018
Na afloop van je bardienst altijd de storting envelop helemaal invullen, Vermeld de dag en de juiste datum, sta je voor je bardienst samen met iemand dan ook zijn of haar naam invullen en bij bedrag: het geldbedrag wat je gaat afstorten. Vergeet niet de gele eigen-gebruik bon ook in de envelop te stoppen Ook als er geen geld afgestort wordt door dat er b.v. alleen pinbetalingen zijn geweest dan toch de storting envelop helemaal in vullen en in de kluis deponeren. Op deze manier kunnen we controleren wie we wel of niet zijn of haar bardienst heeft gedraaid en kunnen we de mensen die niet op komen dagen daar op aanspreken en eventueel een boete opleggen.

Wanneer je niet verschijnt op je bardienst dan zul je daarover worden aangesproken door iemand van de barcommissie. Aansluitend bestaat de mogelijkheid dat je conform het reglement van TVZaansport een sanctie krijgt van 30 euro per gemiste bardienst.
Wanneer je deze boete niet (tijdig) betaalt, heeft het bestuur de mogelijkheid om je spelerspas en/of je toegangstac te blokkeren.
Laat het niet zover komen ! Zorg dat je aanwezig bent voor je bardienst, of zorg voor een vervanger !

Algemene Bardienst Informatie

Bij TV Zaansport is ieder lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, verplicht twee bardiensten per jaar te draaien.
Bij het in ontvangst nemen van je nieuwe spelerspas ontvang je jaarlijks ook een schrijven waarin de datums voor je bardienst staan vermeld, noteer deze datums vast in je agenda, dan kan je dat niet meer vergeten.
In de dagen voorafgaand aan je bardienst, word je via de e-mail of telefoon, door iemand van de barcommissie hier nogmaals aan herinnerd.
Als een ieder zich verder houdt aan onderstaande spelregels, hebben we alle avonden een geweldige barbezetting en hoeft er niemand meer te klagen dat ze geen drankjes of hapjes kunnen bestellen.


In het kort de overige Spelregels voor de Bardiensten

Indien je verhinderd mocht zijn, moet je zelf door middel van ruiling voor een vervanger zorgen.
Mocht je met iemand ruilen, dan dien je dit altijd tijdig door te geven aan onze coördinator voor de bardiensten: barcommissie@tvzaansport.nl
Tijdig is in dit geval in ieder geval twee dagen voor je bardienst en niet een paar uur voorafgaand aan je bardienst!
Deze kan de schema’s dan aanpassen op onze website, zodat men altijd op de site kan zien wie er die dag of avond bardienst heeft.
In de week voor je bardienst kun je de bardienst sleutel (de z.g. tac) al ophalen.
De verdere barinstructie vind je achter de bar en in de keuken.
Uiteraard is er indien nodig altijd ondersteuning van een van de barcommissie leden.
Indien door b.v. weersomstandigheden je bardienst vervalt wordt, uiteraard in gezamenlijk overleg, op een ander tijdstip in het jaar opnieuw een beroep op je gedaan.
Bij het niet opkomen voor je bardienst zonder zeer dringende redenen, (dit ter beoordeling van het bestuur) volgt een sanctie van € 30,00 per keer.
Deze sanctie dient per omgaande betaald te worden, indien men hiervoor in gebreke blijft kan een speelverbod volgen.

Afkopen Bardienst

Voor diegene die hebben gekozen voor het afkopen van hun bardienst geldt, dat voor het begin van het tennisjaar de afkoopsom voldaan dient te zijn op de rekening van TVZaansport, nr. 66.11.43.317 onder vermelding van “afkoop bardienst ”, anders wordt men alsnog ingedeeld.

De Barcommissie