Bardienstrooster 2017-2018

We zijn er weer uit... Met vereende krachten hebben we de bardienst-puzzel weer zo goed mogelijk ingevuld
Met de nieuwe spelerspassen ontvang je , als je bardienstplichtig bent, een brief met daarop de datum en tijd
waarop je bardienst moet vervullen.
Het is van groot belang dat je deze bardiensten goed in je agenda zet én dat je op de bedoelde tijd en datum in de kantine staat.

Voor de volledigheid staat hier ook het volledige bardienstrooster van 2017-2018 (update 12 april).


BARDIENSTBEGELEIDERS

Speciaal voor de mensen die nog niet zo ervaren zijn met het draaien van een bardienst zijn er
BARDIENSTBEGELEIDERS in het leven geroepen.
Deze mensen kun je contacten als je vragen hebt over het hoe en wat tijdens je bardienst.
Als je HIER klikt kun je zien wie er bardienstbegeleider is in de week dat JIJ bardienst hebt.


Algemene Bardienst Informatie

Bij TV Zaansport is ieder lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, verplicht twee bardiensten per jaar te draaien.
Bij het in ontvangst nemen van je nieuwe spelerspas ontvang je jaarlijks ook een schrijven waarin de datums voor je bardienst staan vermeld, noteer deze datums vast in je agenda, dan kan je dat niet meer vergeten.
Eén of twee weken voor je bardienst, word je via de e-mail of telefoon, door iemand van de barcommissie hier nogmaals aan herinnerd.
Als een ieder zich verder houdt aan onderstaande spelregels, hebben we alle avonden een geweldige barbezetting en hoeft er niemand meer te klagen dat ze geen drankjes of hapjes kunnen bestellen.

De Spelregels voor de Bardiensten

Indien je verhinderd mocht zijn, moet je zelf door middel van ruiling voor een vervanger zorgen.
Mocht je met iemand ruilen, dan dien je dit altijd tijdig door te geven aan onze coördinator voor de bardiensten: barcommissie@tvzaansport.nl

Deze kan de schema’s dan aanpassen op onze website, zodat men altijd op de site kan zien wie er die dag of avond bardienst heeft.
In de week voor je bardienst kun je de bardienst sleutel (de z.g. tac) al ophalen.
De verdere barinstructie vind je achter de bar en in de keuken.
Uiteraard is er indien nodig altijd ondersteuning van een van de barcommissie leden.
Indien door b.v. weersomstandigheden je bardienst vervalt wordt, uiteraard in gezamenlijk overleg, op een ander tijdstip in het jaar opnieuw een beroep op je gedaan.
Bij het niet opkomen voor je bardienst zonder zeer dringende redenen, (dit ter beoordeling van het bestuur) volgt een sanctie van € 30,00 per keer.
Deze sanctie dient per omgaande betaald te worden, indien men hiervoor in gebreke blijft kan een speelverbod volgen.

Voor diegene die hebben gekozen voor het afkopen van hun bardienst geldt, dat voor het begin van het tennisjaar de afkoopsom voldaan dient te zijn op de rekening van TVZaansport, nr. 66.11.43.317 onder vermelding van “afkoop bardienst ”, anders wordt men alsnog ingedeeld.

De Barcommissie