Tvzaansport privacy

Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van groot belang dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.
In onze privacyverklaring zetten we uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen en/of bewaren, met welk doel we die gegevens bewaren en welke rechten u heeft.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen, neemt u dan, bij voorkeur per e-mail, contact met ons op: privacy@tvzaansport.nl


HIER staat de privacyverklaring vanTVZaansport versie 13 juni 2018