Tvzaansport toegang

Update Zaterdag 2 februari 14:00 uur


De banen hoeven, bij nader inzien, niet gerold te worden. Dus er kan en mag vanaf NU weer getennist worden.
Toegang tot ons Park en de Kantine

Voor € 15,00 kun je een Tac kopen. Dit bedrag is een borg. Als je stopt bij de club krijg je tegen inlevering van je TAC je geld weer terug. Met deze TAC heb je toegang tot ons Park en via de Hoofdingang toegang in de Kantine. Je kunt dan in de hal afhangen, koffie en frisdrank kopen en je hebt toegang naar kleedkamers, toiletten en kantine. Van maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur is de bar open en als er activiteiten zijn zoals competities of toernooien etc.

Op iedere TAC staat een uniek nummer dat correspondeert met je naam. Wij kunnen dus altijd zien wie er in ons gebouw is geweest. Vooral is het belangrijk, dat we kunnen zien wie het eerst is geweest en wie als laatste is weggegaan en het alarm
‘s avonds heeft ingeschakeld. Ook kunnen we meer controle houden op het niet aanwezig zijn bij de Bardiensten.

De Tac past niet op alle deuren. Natuurlijk is er voor leden die Bardiensten gaan draaien, een tijdelijke TAC om hun taak uit te voeren. Commissieleden of andere werkers van de vereniging hebben toegang tot diverse deuren. Bij je TAC krijg je een beschrijving hoe e.e.a. werkt. Al met al willen wij ongenode gasten buiten de deur houden. Als je je TAC aan een ander geeft voor toegang dan ben en blijf je persoonlijk aansprakelijk.

De Tac is verkrijgbaar via het bestuur op dagen dat er activiteiten zijn of stuur een email of bel voor een afspraak zie adressenlijst.

Verlaten van het tennispark 
Diegene die als laatste het tennispark verlaat, dient de verlichting te doven en deuren en hekken af te sluiten